كعك الشام

 

Sesame BreadSticks
كعك الشام بالسمسم


Item #61102

(carton packaging)
Package Volume M3 : 0.04
Package Dimension(cm) : 41 × 35.5 × 26

Item #61108

(Plastic bag packaging)
Package Volume M3 : 0.03
Package Dimension(cm) : 41 × 35 × 22
 

thyme BreadSticks
كعك الشام بالزعتر


Item #61104

(carton packaging)
Package Volume M3 : 0.04
Package Dimension(cm) : 41 × 35.5 × 26

Item #61110

(Plastic bag packaging)
Package Volume M3 : 0.03
Package Dimension(cm) : 41 × 35 × 22
 

nigella sativa BreadSticks
كعك الشام بحبة البركة


Item #61105

(carton packaging)
Package Volume M3 : 0.04
Package Dimension(cm) : 41 × 35.5 × 26

Item #61111

(Plastic bag packaging)
Package Volume M3 : 0.03
Package Dimension(cm) : 41 × 35 × 22
 

Classic BreadSticks
كعك الشام كلاسيك


Item #61103

(carton packaging)
Package Volume M3 : 0.04
Package Dimension(cm) : 41 × 35.5 × 26

Item #61109

(Plastic bag packaging)
Package Volume M3 : 0.03
Package Dimension(cm) : 41 × 35 × 22
 

Bran BreadSticks
كعك الشام نخالة


Item #61107

(carton packaging)
Package Volume M3 : 0.04
Package Dimension(cm) : 41 × 35.5 × 26

Item #61113

(Plastic bag packaging)
Package Volume M3 : 0.03
Package Dimension(cm) : 41 × 35 × 22
 

Anis BreadSticks
كعك الشام باليانسون


Item #61106

(carton packaging)
Package Volume M3 : 0.04
Package Dimension(cm) : 41 × 35.5 × 26

Item #61112

(Plastic bag packaging)
Package Volume M3 : 0.03
Package Dimension(cm) : 41 × 35 × 22
 

Balaha BreadSticks
كعك الشام بلحة


Sesame Item #61114
Classic Item #61115
thyme Item #61116
nigella sativa Item #61117
Anis Item #61118
bran Item #61119

Package Volume M3 : 0.04
Package Dimension(cm) : 41 × 35.5 × 26